Thảm cói đan dóc ba gấp múi

Thảm được làm từ cói dóc ba tự nhiên với nhiều kích cỡ khác nhau theo yêu cầu của Khách hàng. Sản phẩm dễ dàng vệ sinh.