Thảm cói trải sàn

Sản phẩm được tính theo m2. Sử dụng làm thảm ngồi, thảm trải sàn hoặc thảm trang trí rất đẹp